Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaPodatek od nieruchomości (kwoty w zł)

Przedmiot opodatkowania 2007 r.

(M.P.2006.75.758) 2008 r. (M.P.2007.47.557)

grunty:

a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,69 0,71

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 3,65 3,74,

c) pozostałe (od 1 m2 powierzchni) 0,34 0,35

budynki lub ich części:

a) mieszkalne (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 0,57 0,59

b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 18,60 19,01

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 8,66 8,86,

d) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 3,75 3,84

e) pozostałe (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 6,23 6,37

budowle (w procentach wartości będącej podstawą obliczenia amortyzacji) 2 % 2 %

Dane kontaktowe