Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Waiver of the Two-year Foreign Residence Requirement

1. To co otrzymuje Pani w konsulacie amerykańskim to nie jest wiza tylko promesa wizy - wizę otrzymuje Pani na lotnisku w USA I jest to właśnie ta” karteczka” ( forma I-94 ). Tak wiec to ile może Pani zostać w Stanach zależne jest od pieczątki na formie I-94 a nie od tego na jak długo dostała pani promesę wizy w konsulacie. ( nie ma Pani wizy na 10 lat)

2. Jeśli minęła data jaka została wbita Pani na lotnisku na formie I-94 to jest juz Pani w USA nielegalnie. Jeśli była Pani w Stanach nielegalnie przez 8 miesięcy to gdy wraca Pani do kraju, nie może Pani wlecieć do USA przez 3 lata. Jeśli jest Pani nielegalnie rok albo dłużej – nie może Pani wlecieć przez następne 10 lat.

3. W Pani sytuacji choroba kogoś bliskiego czy trudna sytuacja rodzinna nie jest żadnym usprawiedliwieniem ani tez żadną okolicznością mogącą pomoc Pani przy próbie ponownego wlotu do Stanów jednakże poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą waiver’a choć szansa jego uzyskania jest wg podanych przez Panią danych nikła.

Z informacji jakie uzyskałem wynika, iż można anulować zakaz wjazdu poprzez złożenie na www.USDS.gov aplikacji bazującej na jednym z czterech kryteriów:

a) prześladowania religijne, polityczne itp. w kraju pochodzenia;

b) praca dla jednej z agencji rządowych (lista ich jest dostępna na stronie departamentu), z zaznaczeniem, iż wymagane jest podpisanie przynajmniej 3-letniego kontraktu z tą placówką - znakomita furtka dla osób z wykształceniem medycznym;

c) małżeństwo z obywatelem, lub potomstwo z obywatelem J - aczkolwiek ponoć b. trudno jest udowodnić, iż powrót na teren US i wspólne życie z tą osobą jest koniecznością,.

d) "NO OBJECTIONS" statement - oświadczenie uzyskane od własnego rządu; Obowiązuje następująca procedura starań o zmianę statusu wizowego:

Należy wystąpić do Departamentu Stanu - konieczne jest pismo aplikacyjne i wypełniona ankieta oraz czek na $230. Departament Stanu otwiera sprawę, nadaje jej numer (waiver review file number), a następnie informuje zainteresowanego jaki jest ten numer i jakich dokumentów będzie jeszcze wymagał (wśród nich może być żądanie "No Objection" statement rządu polskiego, Zainteresowany występuje do Ambasady Polskiej (Counselor Anna Niewiadomska), Embassy of the Republic of Poland, 2640-16th Street, NW, Washington DC, 20009), podając numer sprawy w DS (waiver review file number) Wszystkie informacje o wymaganiach Departamentu Stanu i formularz ankiety można uzyskać pod adresem internetowym www.travel.state.gov --------------------------------------------------------------------------------

Aplikacja do ambasady polskiej o "No Objection" statement powinna zawierać:

Podanie z prośbą o wystawienie noty i przekazanie jej do Departamentu Stanu. Pod podaniem należy umieścić dane personalne:

- imię (imiona) i nazwisko,

- aktualny adres,

- data urodzenia,

- miejsce urodzenia,

- waiver review number.

W takiej kolejności i w takiej formie dane te muszą być umieszczone (wymóg Departamentu Stanu) w "No Objection" statement. Podanie bez tak przedstawionych informacji nie będzie rozpatrzone.

Oświadczenie o braku zobowiązań alimentacyjnych w Polsce z podpisem poświadczonym przez notariusza (notary public). Informacja lub oświadczenie o stosunku pracy w Polsce (urlop bezpłatny, rozwiązana umowa o prace lub itp.) z podpisem poświadczonym przez notariusza (notary public). Kopia strony paszportu z danymi personalnymi, Kopia aktualnej wizy Money order wystawiony na Polish Embassy na sumę $80, Kopia listu sponsora - pracodawcy amerykańskiego ( nie jest wymagane) ale przydatne. Sugeruję zasięgnąć fachowej pomocy przy wypełnianiu dokumentów - to wcale nie jest proste podobno J. Można bardzo dużo przeoczyć. a pamiętać należy, iż odwołać się od decyzji nie można i głupio by było, gdyby odrzucono aplikację, bo dokumenty były Ľle wypełnione. Fakt, iż ubiegać się o waiver np. na podstawie "no objections" statement można jedynie raz i w przypadku odmowy nie ma możliwościi wnoszenia jakiejkolwiek apelacji o ponowne rozpatrzenie sprawy, to jednak istnieje możliwość ubiegania sie o waiver po raz kolejny bazując na jednej z trzech pozostałych kategorii, czyli np. małżeństwo ;)

Pozdrawiam Leszek Poręba

Dane kontaktowe