Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Pytanie Użytkownika:

Jesteśmy z mężem już jakiś czas po rozwodzie. Chciałam aby podzielono majątek, którego dorabialiśmy się wspólnie. Jednak mój były mąż twierdzi, że telewizor, meble i jeszcze kilka innych rzeczy gospodarstwa domowego dostał od rodziców i należą tylko do niego. Zgodnie z pańskim przypuszczeniem nie mieliśmy żadnej umowy majątkowej, to było "normalnie" zawierane małżeństwo :). Czy mój były mąż ma rację?

Agnieszka

Twój eks-małżonek niezupełnie ma rację. Zasadą jest, że przedmioty darowane tylko jednemu z małżonków należą jedynie do niego ale nie dotyczy to sprzętów domowych, z których wspólnie korzystaliście.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową, jeżeli zostały nabyte - także przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę - przed powstaniem wspólności (uchwała SN z dnia 4 grudnia 1973 r., III CZP 77/73, OSNCP 1974, nr 6, poz. 105).

Należy w tej sytuacji zastosować również art. 34 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Dlatego takie rzeczy jak: kanapa, telewizor, meble, odkurzacz, wieża hi-fi czy np. dywan dzielicie między siebie nawet wtedy, gdy otrzymał je w prezencie były mąż.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe