Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Pytanie Użytkownika:

Staram się w pewnym banku o kredyt hipoteczny. Przedstawiono mi do podpisania weksel in blanco. Zastanawiam się czy to konieczne. Proszę o rozjaśnienie moich wątpliwości.

Dagmara

Oprócz hipoteki, weksel in blanco jest dodatkowym zabezpieczeniem kredytu dla banku w przypadku gdyby nie spłacała Pani pożyczki. Dzięki wekslowi bank szybko odzyska pieniądze np. z twojej pensji. Na takim dokumencie nie ma wpisanej żadnej sumy jaką może wyegzekwować bank ale nie może tam być wystawiona również dowolna kwota. Banki w większości przypadków wypełniają weksle na sumę równą zadłużeniu, która może być powiększona o odsetki czy inne opłaty wynikające z zawartej umowy z bankiem. Dokładna kwotę określa tzw. "deklaracja wekslowa", która jest wydawana przy podpisywaniu umowy kredytowej. Po zaspokojeniu wierzytelności weksel musi być zwrócony bądĽ zniszczony.

Nie wszystkie banki wymagają weksla. Często zdarza się, że możesz wybrać np. ubezpieczenie na życie. Jeżeli obawiasz się podpisywania weksla warto przejrzeć oferty innych banków

Dz.U.1936.37.282 (U) Prawo wekslowe.

Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartem porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe