Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

II PK 45/2007

Umowa o zakazie konkurencji nie musi wprost stanowić, że w razie zwolnienia pracownika z takiej lojalności nie przysługuje mu odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, czy obowiązki stron były równe.

Kodeks pracy stanowi, że zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa (klauzula konkurencyjna), w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Pracodawca może zwolnić zainteresowanego z tego obowiązku (bądĽ skrócić jego termin), jeżeli przewiduje to umowa.

Dane kontaktowe